0 Comments

Dags för kraftsamling kring elfordon

Industrin uppmanar regeringen – dags för kraftsamling kring elfordon! Regeringen har målet att den svenska fordonsflottan ska vara fossiloberoende till 2030. Men i dagsläget saknas en strategi för hur det ska åstadkommas. Inom Sverige har över 80 organisationer som representerar hela spektrumet från leverantörer till slutanvändare av elfordon diskuterat förutsättningarna för fordonselektrifiering i Sverige och […]

0 Comments

Fossildriven bil till en elbil

När elbilen kom på marknaden i sitt senaste utförande, för 5-6 år sedan, var det många som sa; – Det är bara att byta klossen bil, från en fossildriven till en elbil, så är allt löst! Så enkelt var det ju inte! Sedan sa man; – Om vi bara får upp lite laddstolpar så kommer […]