Ekonomipartner

0 Comments

Ekonomipartner bildades 2005. Vi har etablerade kontakter med flera olika revisorer och byråer. Vi erbjuder rätt hjälp i rätt tid på dina villkor. Personlig service och personligt engagemang är en självklarhet för oss. Vi kan hjälpa till med ekonomifunktionerna i ditt företag så att du får mer tid över för din kärnverksamhet. Vi gör pappersjobbet och du effektiviserar och stärker din roll i ditt företag.

Ekonomipartner hjälper till med det mesta vad gäller den löpande bokföringen. Vi kan ta hand om bokföringsmaterialet, sortera det och färdigställa det så att det utgör ett korrekt underlag till skattedeklaration och övriga rapporter. Samt avluta räkenskapsåret med bokslut med dess bilagor och en årsredovisning inför revisionen.

  • Bokföring
  • Deklaration
  • Lönehantering
  • Årsbokslut

Ekonomipartner

Ekonomipartner i Mälardalen
J A Selanders gata 1, 2 trp,
632 20 Eskilstuna
016 – 12 75 50