Eskilstuna Energi och Miljö

0 Comments

Vi är duktiga på det vi gör. Våra kunder är nöjda med servicen och miljöbelastningen minskar stadigt. Eskilstuna har, enligt jämförande undersökning­ar, bland de lägsta priserna i landet.
Eskilstuna Energi och Miljö investerar kontinuerligt i teknik­utveckling som syftar till renare och effektivare processer och bättre kundservice. Eskilstuna Energi och Miljö är ett kundnära företag samt ett tillförlitligt resurs- och miljöföretag.

Eskilstuna Energi och Miljö är den lokala leverantören av det fungerande samhällets viktigaste förnödenheter: el, fjärrvärme, vatten, avlopps- och avfallstjänster samt bredbandsnät.

Vi samlar kompetensen och erfarenheten från två etablerade aktörer i Energi och Miljöbranschen, Eskilstuna Energi och Miljö och SEVAB, Strängnäs Energi AB. Vi bygger framtidens smarta lösningar för energi och miljö. Företaget är ett driftbolag, det första i sitt slag i Sverige.

Eskilstuna Energi och Miljö

Eskilstuna Energi & Miljö AB

Kungsgatan 86
631 86 Eskilstuna
Telefon: 016-710 23 00