Fossildriven bil till en elbil

0 Comments

När elbilen kom på marknaden i sitt senaste utförande, för 5-6 år sedan, var det många som sa; – Det är bara att byta klossen bil, från en fossildriven till en elbil, så är allt löst! Så enkelt var det ju inte!

Sedan sa man; – Om vi bara får upp lite laddstolpar så kommer marknaden och efterfrågan på elbilar att öka. Inte heller det ger en heltäckande bild över komplexiteten!

Nu förstår vi bättre! Vi måste svara på frågan ‘hur påverkar det mig?’ Hur påverkar det mig som privatperson, med laddning, bokning av parkering, betalning, körsträcka, etcetera. Vi måste svara på frågan hur påverkar det mig som uppköpare av gods och persontransporter, med snabbladdning, energibehov, effektivitet och inte minst kostnad? Vi måste också svara på frågor, ‘hur påverkar det framtida byggnation av fastigheter, energibehov, energilagring, parkeringsytor, betalning, bokning, bilpooler och liknande?’

Hur påverkar det samhällsbyggnaden i stort, ja komplexiteten växer ju mer vi lär oss. Men det gör den inte mindre viktig att ta hand om.

Styrgruppen behöver ytterligare utökas och förstärkas av representanter från fastighet, bygg och anläggning. Både vad gäller projektering och byggnation, men också förvaltning och drift.