Kopplingar

0 Comments

Kopplingsarm standardlängd, c:a 7,5 cm
Med denna arm har du stor flexibilitet att kunna vinkla din kamera/GPS/video så att den passar synfältet och övrig instrumentering.
Pris: 234 kronor

Kromat utförande:
Pris: 595 kronor
Kopplingsarm standardlängd

Kopplingsarm kort
Denna kopplingsarm motsvarar standardarmen men är endast c:a 4,5 cm lång.
Pris: 230 kronor.

Denna arm finns också i kromat utförande (se bild).
Pris: 570 kronor
Kopplingsarm kort

Kopplingsarm lång
Ibland behövs en längre kopplingsarm. Kanske för att få upp GPS’en bättre i synfältet eller för att kunna se den över tankväskan.
Denna kopplingsarm är hela 13,5 cm lång. Samma konstruktion och material som Kopplingsarmen med standardlängd. Denna kopplingsarm finns ej i kromat utförande.
Pris: 325 kronor
Kopplingsarm lång

Låsbart vred
Detta vred ersätter den Vingmutter som normalt sitter på Kopplingsarmen. Därmed blir det betydligt svårare att själa din GPS när du tillfälligt lämnar den på MC’n.
Skruva bara bort ’vingmuttern’ och skruva dit det låsbara vredet. Klart på 30 sekunder!
Levereras med 2 nycklar.
Pris: 279 kronor
Låsbart vred

Snabbkoppling
Denna snabbkoppling består av två delar; PAM326FU (vänster del) och PAM326RMU (högerdelen) som kopplas ihop/isär på ett ögonblick.
Flera användningsområden, bl. a. för att kunna utnyttja de monteringssatser för bil, som följer med vissa GPS-modeller, där kulstorleken är mindre än den som används för MC/Skoter (25 mm). Användes då tillsammans med PAMGA22, nedan.
Rostfria skruvar med låsmuttrar ingår.
Pris: 179 kronor (för båda delarna)
Snabbkoppling

Bilfäste övergång
Vissa GPS-modeller levereras med ett bilfäste med kulstorlek på c:a 17 mm. Kulans storlek på GA22 är 16,7 mm plus 4 mindre ’flänsar’ som tillåter montering direkt på GPS’en.Därefter skruvas den på PAM326-RMU, på bilden ovan.
Den andra sidan av denna snabbkoppling, PAM326FU, har en kulstorlek på 25 mm som kan kopplas vidare till övriga delar av MC-sortimentet.
Rostfria skruvar med låsmuttrar ingår.
Pris: 220 kronor
Bilfäste övergång

Anslutning för sammankoppling
I de fall när det är svårt att få rätt placering eller vinkel på GPS’en eller kameran kan man med denna anslutning ”skarva på” ytterligare kopplingsarm.
Anslutningens längd, exklusive kulor, är 20 mm.
Pris: 284 kronor
Anslutning för sammankoppling