Var kommer elen ifrån?

0 Comments

SVD provkörde nya Volvo C30 som ren elbil. Bilen ska komma ut på marknaden runt 2015, det vill säga om 6 år… So long so good, men var ska elen komma ifrån?

Räknar man lite uppstår det snabbt ett litet problem för samhället om alla bilar ska drivas med el i framtiden. Till exempel kan man ju räkna ut hur många liter Diesel som motsvarar en dagsproduktion av el av till exempel kärnkraftverket i Oskarshamn. Oskarshamns kärnkraftverk har en total effekt på 2330MW, eller 55920MWh per dag. Dieselbränsles energidensitet är 13762Wh/kg. Med andra ord, Oskarshamns dagliga elproduktion på 55920 MWh motsvarar 4064 ton Diesel (55920000000/13762 = 4063,3). Antar man att en lastbil kan transportera 50 ton Diesel betyder det att dagsproduktionen motsvarar ca 81 lastbilar diesel per dag, eller ca 3,4 per lastbilar timme.

Eller så kan man kolla lite på vad ett raffinaderi producerar per dag. Preems rafinaderi i Lysekil har en årlig maximalproduktion på 11,4 miljoner ton, vilket motsvarar 31232 ton / dag, eller samma energi som 7,7 stycken kärnkraftverk…

Ta man hänsyn till verkningsgraden vid användandet av diesel / el i en motor blir skillnaden lite mindre. En elmotor har en verkningsgrad på ca 90% och en modern dieselmotor på 44%. Detta betyder att man kan minska antalet kärnkraftverk som motsvarar rafinaderiet till ungefär hälften, men det behövs alltså fortfarande nästan 4 stycken… Och det finns fler raffinaderier i Sverige. Samtidigt vill Sverige stänga av alla kärnkraftverk.

Var ska elen till bilarna komma ifrån?